UIERGEZONDHEID

In onze kliniek streven we naar een goede uiergezondheid van uw rundvee. Bij een goede uiergezondheid daalt namelijk het gebruik van antibiotica. Dit is zowel uit het oogpunt van volksgezondheid, denk hierbij ook aan resistentie ontwikkeling, als voor de portemonnee van de veehouder een goede zaak.

Daarnaast geven de meeste veehouders aan “het gedoe” rond mastitiden als zeer vervelend te ervaren, wat ook zelfs economische schade kan toebrengen. Voor een klinisch geval van mastitis in de eerste drie maanden van de lactatie wordt dit bedrag geschat op circa € 300,-,  voor een klinisch geval van mastitis tussen de vierde en negende maand in de lactatie is dit circa € 160,-. Dit bedrag komt voor rekening van:

– Productiederving: 44 %
– Behandelingskosten: 18 %
– Niet leveren van melk: 16 %
– Voortijdige afvoer: 22 %

De totale schade kan enorm oplopen indien residuen van bacteriegroeiremmende stoffen in de tankmelk worden aangetroffen. Het vernietigen van de melk komt voor rekening van de veehouder en kan oplopen tot duizenden euro’s.

PLAN VAN AANPAK UIERGEZONDHEID

In onze visie is een gestructureerde en gezamenlijke (inclusief voederleverancier en melkapparatuur leverancier) aanpak van het allergrootste belang:

1. Beschikbare gegevens analyseren: denk aan melkcontrole, bedrijfslogboek, huisvesting, melktechniek, etc
2. Evt. aanvullende gegevens analyseren: B.O. -en DNA onderzoek, natte meting, gevoeligheidsbepaling, etc
3. Actieplan opstellen: bedrijfsbehandelplan, aanpakschema (sub)klinische mastitis.
4. Halfjaarlijkse evaluatie en bijstelling aanpakschema.

Een goede uiergezondheid: we pakken het samen aan!