SCHAPEN ONTWORMEN

Het is belangrijk om schapen en geiten te ontwormen. Deze kleine herkauwers eten op dezelfde plaats waar ze ook de mest deponeren. Wanneer een dier besmet is met wormen zullen er eitjes uit worden gescheiden. Deze kunnen zich in het gras ontwikkelen tot “infektieuze stadia”. Als ze dan weer door een schaap en/of geit worden opgenomen, kunnen ze zich tot volwassen wormen in het maagdarmkanaal gaan ontwikkelen. Afhankelijk van het soort wormen veroorzaakt dit de volgende ziekteverschijnselen:

– Haemonchus: veroorzaakt vooral bloedarmoede en groeivertraging.
– Nematodirus: veroorzaakt vooral in het voorjaar waterdunne diarree.
– Trichostrongylus: diarree, vooral in de zomer en het najaar.

Alle wormbesmettingen geven altijd een groeivertraging en in het geval van diarree een natte achterhand met daardoor een grotere kans op myiasis.

WANNEER SCHAPEN ONTWORMEN?

 • In het algemeen is het verstandig een “bedrijf eigen” ontwormschema te hanteren, op basis van geregeld mestonderzoek door ons laboratorium! Ontworm niet als het niet nodig is: dit scheelt kosten en voorkomt resistentie!! Bovendien kan bij mestonderzoek onderscheid worden gemaakt tussen wormeieren en coccidiose.
 • Indien slechts 1 standweide: om de 8 weken ontwormen tussen eind april en eind oktober.
 • Indien ooien en/of geiten met lammeren: altijd de moederdieren ontwormen voordat ze naar buiten gaan.
 • Lammeren ontwormen bij het spenen en vervolgens na enkele dagen in een schone weide brengen.
 • Noteer uw handelingen op de kalender!
 • Indien u over 1 weide beschikt kunt u overwegen deze met schrikdraad af te zettten om zodoende te kunnen omweiden.

WELKE ONTWORMINGSMIDDELEN GEBRUIKEN?

Er zijn globaal 3 soorten ontwormingsmiddelen:
– Benzimidazolen: Valbazen, panacur, rintal, e.a. Resistentie tegen deze groep middelen komt in Nederland op grote schaal voor. Worden wel gebruikt bij nematodirus infektie.
– Imidazothiazolen: Endex, levacide, levacol, e.a. Resistentie is bij deze groep nog niet aangetoond.
– Avermectinen/milbemycinen: Ivomec, euromec, dectomax, cydectin, e.a. Nog geen resisitentie gevonden.

Boschhoven adviseert het gebruik van dectomax (injectie onder de huid) en cydectin (oraal in te geven).

LET OP!

 • Doseer nauwkeurig! Een volwassen schaap Texelaar weegt al gauw 60 Kg. en een ram kan dan 80 Kg. wegen. Weeg de dieren indien mogelijk. Onderdosering verhoogt de kans op resistentie terwijl de ziekteverwekker onvoldoende wordt bestreden!
 • Bij coccidiose is ontwormen zinloos!
 • Laat regelmatig mest onderzoeken.
 • Noteer wanneer u wat gedaan hebt.
 • Overleg bij twijfel of maak een afspraak met een van onze dierenartsen.