Wij adviseren u over preventieve en curatieve diergeneeskunde voor zowel vermeerderings- als mestbedrijven. Wij geloven sterk in het continu screenen van de gezondheidsstatus dmv bloedonderzoek, neusswabs, slachtlijnonderzoek en autopsie. Hierdoor kunnen we problemen voorkomen en resultaten verbeteren. Dit is gunstig voor het welzin van de varkens en voor de technische resultaten van u als ondernemer.

Dierenarts Lia Schots-Uijterlinde is binnen de dierenkliniek verantwoordelijk voor de varkens. Naast adviseren en preventieve handelingen zoals vaccinatie en controle op ziekte, wordt er ook naar bedrijfsspecifieke problemen gekeken. Hierbij werkt hij altijd met een probleemgerichte aanpak, om zo efficiënt tot een juiste oplossing te komen die gunstig is voor het welzijn van de varkens en uw portemonnee.

VERMINDEREN ANTIBIOTICA IN DE VARKENSHOUDERIJ

In onze dienstverlening dragen we zorg voor om het antibioticumgebruik in de varkenshouderij en het risico op resistentievorming te reduceren. Hierin volgen we het rapport “Antibiotica in de veehouderij en resistentie bacteriën bij mensen” door de Gezondheidsraad aangeboden aan de minister van VWS. Hierbij zijn er zowel korte als lange termijn maatregelen die worden genomen: Korte termijn maatregelen:

  • Het niet toelaten van tigecycline op de veterinaire markt;
  • Het ontmoedigen van het gebruik van werkzame stoffen uit de groep carbapenems in de diergeneeskunde;
  • Het verbieden van het gebruik van 3e en 4egeneratie cephalosporinen voor groepsgewijze behandeling (koppelbehandeling) van dieren;
  • Nieuwe antibiotica en antibiotica die nog niet of niet meer in de diergeneeskunde toegepast worden in eerste instantie alleen voor gebruik bij mensen reserveren;

Lange termijn maatregelen:

  • Het zoeken van een alternatief voor colistine (polymyxine E);
  • Het uitsluiten van alle bèta lactam antibiotica voor preventief en systematisch gebruik in de dierhouderij;
  • Stoppen met het gebruik van fluorochinolonen (o.a. baytril en enroxil) behalve voor therapeutische toepassing bij individuele dieren op basis van goede diagnostiek en volgens professionele richtlijnen;
  • Stoppen met het gebruik van aminoglycosiden (neomycine, streptomycine, e.a.) behalve voor therapeutische toepassing bij individuele dieren op basis van goede diagnostiek en volgens professionele richtlijnen.

In de toekomst zal de beschikbaarheid van bepaalde producten een punt van zorg zijn, alsmede de te verwachten lange wachttijden van bepaalde producten. Natuurlijk kunnen wij u hierin adviseren.