SCHMALLENBERG VIRUS

Het Schmallenberg virus staat in de belangstelling. Graag lichten we enkele feiten betreffende dit virus toe:

  • Het virus wordt ingedeeld bij de Orthobunyavirussen, waarbinnen het gelijkenis vertoont met Akabanevirus – het is er echter niet gelijk aan.
  • Akabanevirus wordt overgebracht door insecten, met name muggen (culicoides ssp.). Diarree en melkgiftdaling bij koeien zijn geen bekende symptomen bij infecties van deze groep virussen. Van deze groep virussen is wel bekend dat ze misvormde vruchten kunnen veroorzaken.
  • Het akabene virus is inheems in Australie en delen van Azie.
  • Schmallenberg is een plaats in Duitsland, 250 km. ten oosten van ons, waar dit virus voor het eerst is waargenomen. Overigens is Akabene een regio in Japan waar dat virus voor het eerst is geisoleerd.
  • Het schmallenberg virus, is aangetoond bij enkele misvormde lammeren.
  • Ook op enkele runder melkveehouderijen is het virus aangetoond. Op deze bedrijven zijn problemen geweest met diarree, koorts en produktiedaling.
  • Ook zijn er koeien bedrijven waar problemen zijn geweest met diarree en produktiedaling, waar het virus niet is aangetoond.
  • De groep virussen waartoe het schmallenberg virus behoort, worden niet overgebracht op mensen. We vinden deze virussen wel bij paarden.